2018-05-24

Despre revizuit Constituții

Aveți citate din Constituție, copiate de aici:

Art. 1 – Statul român
(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Art. 152 – Limitele revizuirii

(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.


Să zicem că poporul român ar dori să se dividă.
E clar că nu poate în acest moment, deoarece Constituția interzice acest lucru ("independent, unitar și indivizibil").
Nu doar că interzice diviziunea, dar interzice și modificarea dispozițiilor privind caracterul indivizibil.

Articolul 152 nu își interzice propria revizuire, în mod explicit. Acum vă întreb, acest Articol 152 (adică limitarea revizuirii) e o dispoziție ce privește caracterul indivizibil?

  • Dacă da, atunci România nu s-ar putea divide niciodată, în mod constituțional.
  • Dacă nu, atunci se poate:
    • Pasul 1. Revizuim Art. 152 încât să putem revizui mai târziu indivizibilitatea.
    • Pasul 2. Revizuim Art. 1, scoțând indivizibilitatea.
Cam tras de coadă, ce-i drept, dar poți încerca să zici că Art 152 privește revizuirea și nu divizibilitatea.

No comments:

Post a Comment

Share your insights!